Đổi Nameserver

Hướng dẫn cập nhật Nameserver

Một trong những cách trỏ tên miền thông dụng đó là đổi nameserver về nhà cung cấp web/hosting. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cập nhật Nameserver về của tên miền trên hệ thống của Shost nhé.