Hướng dẫn wordpress

Hướng dẫn quản lý khu vực Cài đặt WordPress

Khu vực cài đặt (Setting) là nơi các bạn có thể chỉnh sửa cấu hình các chức năng trong WordPress và có thể nó sẽ chứa luôn các cấu hình của plugin, để có thể hiểu hơn về khu vực cài đặt, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn quản lý khu vực Setting…