Hướng dẫn quản lý trang WordPress

Phạm Kim Long 25/07/2022 1436 lượt xem

 

Quản lý Trang cũng sẽ không khác gì với phần bài viết, tuy nhiên tại phần Trang này sẽ không có Danh mục và Tags, mặc dù không khác gì so với bài viết tuy nhiên phần này sẽ không thể thiếu được đối với website.

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn quản lý Trang (Quản lý Page).

Trang là gì?

Trang là phần quản lý những nội dung trong một website WordPress, việc Trang và Bài viết khác nhau là Trang sẽ được sử dụng để làm những trang cố định đồng thời chúng ta cũng không thể gôm chúng vào một chyên mục.

Trang sẽ được sử dụng để có thể làm những trang như:

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Liên hệ
  • Những trang điều khoản, chính sách, v.v..

Quản lý Trang WordPress

All pages: tất cả các trang

Tại khu vực này bạn sẽ có thể chỉnh sửa, sửa nhanh, xoá, xem trang bạn muốn

Hướng dẫn quản lý Trang WordPress

Add new page: Thêm trang mới.

Trước tiên để tao trang mới bạn chọn mục Pages -> Add New.

Hướng dẫn quản lý Trang WordPress

Sau khi thêm trang mới bạn sẽ được chuyển đến một giao diện chỉnh sửa khá giống với khu vực bài viết. Tại đây bạn sẽ có thể thêm block vào tạo trang theo ý muốn của mình.

Hướng dẫn quản lý Trang WordPress

Tuy nhiên Pages sẽ sử dụng theo cấu trúc cha con (Parent Page).

Hướng dẫn quản lý Trang WordPress

kết luận

Qua bài viết này mình cũng đá giới thiệu về hướng dẫn các bạn quản lý Pages, hy vọng bài viết sẽ giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về website WordPress của mình đồng thời theo sát website của mình hơn.

Bài viết có hữu ích với bạn không?